bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności WORD Piotrków Trybunalski jest:

 • organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,

 • opiniowanie i współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,

 • prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

 • prowadzenie kursów dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,

 • prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym,

 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,

 • prowadzenie kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) w zakresie podstawowym i specjalistycznym,

 • prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

 • organizowanie szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych,

 • współpracowanie z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia poziomu jakości ich działania,

 • realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,

 • prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • prowadzenie innej działalności w formie prawem przewidzianej.Opublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 12.01.2011
Podpisał: Damian Zabłocki
Dokument z dnia: 12.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 955