bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Struktura własnościowa

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443) - na majątku, w który Ośrodek został wyposażony w chwili powołania go do życia.

Przychodami Ośrodka są:

  • wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

  • wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozchodami Ośrodka są wydatki na:

  • bieżące utrzymanie Ośrodka,

  • prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii,

  • inwestycje związane z działalnością Ośrodka,

  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa.Opublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 12.01.2011
Podpisał: Damian Zabłocki
Dokument z dnia: 12.01.2011
Dokument oglądany razy: 4 797