bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Wniosek należy przekazać w jednej, z niżej wymienionych form:

  • listownie, na adres:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

ul. Gliniana 17

97-300 Piotrków Trybunalski

  • osobiście w Sekretariacie Ośrodka, adres jak powyżej

  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAPOpublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 10.11.2015
Podpisał: Damian Zabłocki
Dokument z dnia: 10.11.2015
Dokument oglądany razy: 8 115