bip.gov.pl
A A A K
Biuletyn Informacji Publicznej WORD w Piotrkowie Trybunalskim

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), aktów wykonawczych oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr 10/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15.02.1999r. z późn. zm.
WORD Piotrków Trybunalski jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
Siedzibą ośrodka jest miasto Piotrków Trybunalski.
Nadzór nad WORD w Piotrkowie Trybunalskim sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Statut WORD Piotrków TrybunalskiOpublikował: Damian Zabłocki
Publikacja dnia: 26.04.2016
Podpisał: Damian Zabłocki
Dokument z dnia: 26.08.2014
Dokument oglądany razy: 7 548